A A A

最新法會資訊

【甲辰年】新春迎祥納福系列法會

辭歲普佛晚會 暨 新春光明燈啟燈
新春普佛晚會 | 開年普佛晚會 | 新春祈福 禮供 三寶諸天 | 修禮《消災解冤釋結懺法》

【癸卯年】 梁皇寶懺法會

梁皇武帝啟因由 郗氏皇后冤恨愀
十卷寶懺解心結 果報分明法水流

最新活動資訊

「靜‧鬆‧慈」工作坊

自我覺察 專注當下 定靜身心 感受生命

東蓮覺苑建苑八十八周年呈獻 -原創佛典粵劇《南粵禪僧》

採用粵劇舞台表演手法,加入戲劇元素,講述六祖惠能大師的部份生平事蹟和修行歷程

「禪宗知多啲」

簡單介紹漢傳佛教禪宗及祖師的弘法故事